همایش حامیان “دکتر عالیه زمانی” در مسجد محمد رسول الله کیاسر و استقبال گرم از کاندیدای خانم مجلس شورای اسلامی در هوای سرد زمستانی