همایش دهیاران غرب مازندران با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار در اردوگاه شهید رسولی نوشهر برگزار شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در همایش دهیاران مازندران در نوشهر:

 هر توسعه‌ای باید با پیوست های فرهنگی و زیست محیطی همراه باشد

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت که اختصاص دادن بخش عمده‌ای از اراضی به بخش ساخت وساز بویژه ویلاسازی، عاملی تهدیدکننده برای این استان بویژه مناطق گردشگرپذیر مازندران است.

حسین حسن‌نژاد، در همایش دهیاران مازندران در نوشهر افزود: این استان از مواهب الهی مانند باغ‌های چای، جنگل، روستاهای بکر و سرسبز و نیز دریا برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ ها در حوزه ایجاد درآمد پایدار و اشتغال استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت که رونق اقتصاد گردشگری مازندران زمانی محقق می شود که بتوان از باغ‌های چای، روستاهای سرسبز و بکر، دریا، جنگل و آثار تاریخی در حوزه درآمد و اشتغال پایدار استفاده کنیم و با ساخت هتل، متل و ویلاسازی ضمن آنکه بسیاری از فرصت‌های شغلی را از دست خواهیم داد بلکه یک گام در جهت ضد توسعه این استان برداشته ایم.

حسن نژاد با ابراز نگرانی از توسعه و رشد ناموزون روستاها از دیرباز تاکنون در مازندران افزود: نتیجه چنین وضعیتی آن است که دهیاران به جای آنکه برای ترمیم و نوسازی شبکه های عمومی تلاش کنند سعی کرده اند برای ایجاد و توسعه شبکه‌های عمومی جدید برنامه ریزی و اقدام کنند.

وی ایجاد فرصت‌ های تغییر فرهنگ و مسائل سوء زیست محیطی را از دیگر تبعات و پیامدهای منفی ساخت وسازهای غیرمجاز در منطقه غرب مازندران معرفی کرد و ادامه داد: درحالی که قانون نیز به صراحت تبیین کرده که هر توسعه‌ای باید با پیوست های فرهنگی و زیست محیطی همراه باشد.

معاون استاندار مازندران گفت که امروز باید در پی نوگرایی باشیم و برای توسعه این استان از ظرفیت‌های مردمی مانند نخبگان بهره برد و اگر چنین تفکر و تصوری در این استان حاکم شود می توان مدعی شد که شاهد روحیه سازندگی و مشارکت مردمی خواهیم بود.

حسن نژاد افزود: اگر کرامت نهادهای مردمی حفظ شود در حقیقت به روحیه مشارکت پذیری مردمی در کشور کمک کرده ایم و امروز مهم‌ترین اهداف و ماموریت مسئولان نیز باید در همین راستا باشد.

وی با اشاره به آنکه دهیاران از توانمندی های بالایی در این استان برخوردارند، به آنها توصیه کرد از فرصت های حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری بویژه بوم گردی که دولت نیز توجه و اعتبارات خوبی برای تحقق این مهم پیش بینی کرده استفاده کنند.