برگزاری نشست روسای دانشگاه ها و معاونان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکي کلان منطقه يک سلامت کشور در ساري

نشست روسای دانشگاه ها و معاونان غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه يک سلامت کشور با حضور رئيس سازمان غدا و دارو كشور در ساري برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رييس سازمان غذا و دارو در نشست روساي دانشگاه ها و معاونان غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشکي كلان منطقه يك سلامت كشور كه در ساري برگزار شد، اظهار كرد: دانشگاه علوم پزشكي كلان منطقه يك كشور داراي استعدادها و توانمندي فراواني هستند و بخش مهمي از مناطق كشو محسوب مي شوند و مي توانند در حد و اندازه ملي نقش هاي مهمي را براي كشور ايفا كنند.
دکتر شانه ساز یکی از مزیت های دانشگاه هاي علوم پزشکي را تنوع و کيفيت آن ها دانست و گفت: دانشگاه هاي علوم پزشكي به عنوان بازوان وزارت بهداشت انجام وظيفه و خدمت رساني مي كنند و تقريبا كمتر نمونه كشوري داريم كه همانند دانشگاه علوم پزشكي كلان منطقه يك در بين جامعه نفوذ كرده و بتواند خانه به خانه به مردم سرويس دهد و نيازهاي كشور را برطرف كند.
وی با بیان اینکه در حوزه دارو، مواد غذایي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي توانمندي زيادي داريم، افزود: يکي از برنامه هاي ما تمرکز زدايي است كه در آن تفويض اختيار زيادي را بايد به لحاظ تسهيل كار توليد كنندگان به دانشگاه هاي علوم پزشكي و معاونت هاي غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشكي واگذار كنيم.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور ادامه داد: برنامه ما این است که طی تفاهم نامه ای که با روساي دانشگاه ها منعقد مي شود بسياري از کارها را به معاونت غذا و دارو تفيض مي كنيم كه توليد كننده و ارباب رجوع نيازي به مراجعه به ستاد غذا و دارو كشور نداشته باشند.
دکتر شانه ساز با اشاره به حواشی ادعای برنامه تلویزیوني مبني بر وجود سم در شير و لبنيات ، گفت: در اين مقطع نمونه هايي که در آزمايشگاه مرجع وجود داشت کنترل کرديم و اين نگراني كه به مردم القا شد نگراني غلطي بود.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف شیر و لبنيات يک چهارم سرانه دنيا است، افزود: با توجه به پايين بودن سرانه مصرف شير و لبنيات است با باور غلط چنين مطالبي دامن نزنند زيرا اين مسئله مشکلات زيادي را براي کشور به وجود خواهد آورد.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور ادامه داد: مصرف شیر و لبنیات در کشور ۲۵ درصد از سرانه ای که بايد باشد است و اين به معناي آن است که اگر اين ميزان افزايش پيدا نكند در آينده شاهد مشكلات استخواني و دنداني خواهيم بود كه مردم و حوزه سلامت بايد هزينه گزافي را در حوزه سلامت و درمان متحمل شوند.
دکتر شانه ساز تاکید کرد: متخصصین و پزشکان و داروسازها و متخصصین تغذیه به ميدان ورود پيدا كنند و اطلاعات صحيح به مردم دهند و بگويند كه عدم مصرف لبنيات چه عوارضي در پي خواهد داشت.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه این اطمينان را به مردم مي دهم که هيچگونه نگراني در مصرف لبنيات وجود ندارد،گفت: مصرف لبنيات کشور يک چهارم متوسط جهاني است و اين رقم بايد ۴ تا ۵ برابر افزايش پيدا كند كه ما مشكل پوكي استخوان و عوارض ناشي از پروتئين و كلسيم موجود در لبنيات را نداشته باشيم.
وی با تاکید بر اینکه کارخانجات تولید کننده شير و لبنيات توسط معاونت هاي غذا و دارو دائم كنترل مي شوند، بيان كرد: ۱۶ نمونه را در همان روز كه خبر پخش شد در آزمايشگاه مرجع داشتيم هيچگونه مشكلي نداشتند و قابل مصرف بود و در استان مازندران نيز از ۲۰۰ نمونه اي كه بررسي شد هيچ مشكلي نداشته است.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور تاکید کرد: مصرف نکردن شیر عوارض بیشتري نسبت به خطراتي كه در رسانه ها مطرح شد براي فرد به وجود مي آورد و ما داريم خطر قطعي را مي پذيريم به دليل خطر احتمالي كه آيا چنين چيزي وجود داشته باشد.
دکتر شانه ساز با بیان اینکه در تامین نیاز کشور به داروهاي اساسي هيچ مشکلي وجود ندارد، گفت: ذخاير ما عليرغم همه شيطنت هايي كه دشمنان مردم انجام مي دهند كاملا قابل اعتماد است.
وی با بیان اینکه کیفيت دارو کيفيت بين المللي است، افزود: ضوابط و مقررات دارو بين المللي است و دارو ضوابط ملي ندارد و به اين دليل که داروهاي ايراني قيمت مناسب تري نسبت به مشابه خارجي دارد مردم به آن باور ندارند درحالي كه ما به دليل فشار كمتر به مردم دارو را با قيمت كمتر عرضه مي كنيم.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور با تاکید براینکه همه داروها توسط دشمن رصد می شود، گفت: دشمن اگر بتواند نمي گذارد دارو وارد کشور شود و عليرغم اينكه دو سال است كه با اين شيطنت ها دست و پنجه نرم مي كنيم به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران دكتر شانه ساز، رييس سازمان غذا و دارو پيش از ظهر امروز در نشست روساي دانشگاه ها و معاونان آموزشي و غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي منطقه يك كشور كه در ساري برگزار شد، اظهار كرد: دانشگاه علوم پزشكي منطقه يك كشور داراي استعدادها و توانمندي فراواني هستند بخش مهمي محسوب مي شوند و مي توانند در حد و اندازه ملي نقش مهمي را براي كشور ايفا كنند.
دکتر شانه ساز یکی از مزیت های دانشگاه هاي علوم پزشکي را تنوع و کيفيت آن ها دانست و گفت: دانشگاه هاي علوم پزشكي به عنوان بازوان وزارت بهداشت انجام وظيفه و خدمت رساني مي كنند و تقريبا كمتر نمونه كشوري داريم كه همانند دانشگاه علوم پزشكي نفوذ كرده و بتواند خانه به خانه سرويس دهد و نيازهاي كشور را برطرف كند.
وی با بیان اینکه در حوزه دارو، مواد غذایي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات پزشکي توانمندي زيادي داريم، افزود: يکي از برنامه هاي ما تمرکز زدايي است كه در آن تفيض اختيار زيادي را بايد به لحاظ تسهيل كار توليد كنندگان به دانشگاه هاي علوم پزشكي و معاونت هاي غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشكي واگذار كنيم.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور ادامه داد: برنامه ما این است که طی تفاهم نامه ای که با روساي دانشگاه ها منعقد مي شود بسياري از کارها را به معاونت غذا و دارو تفيض مي كنيم كه توليد كننده و ارباب رجوع نيازي به مراجعه به ستاد غذا و دارو نداشته باشد اين بخش توانمندي زيادي دارد كه ما در صدد هستيم از آن استفاده كنيم.
دکتر شانه ساز با اشاره به تبلیغ وجود سم در شیر و لبنیات در صدا و سیما، گفت: در اين مقطع نمونه هايي که در آزمايشگاه مرجع وجود داشت کنترل کرديم واين نگراني كه به مردم القا شد نگراني غلطي بود.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف شیر و لبنيات يک چهارم سرانه دنيا است، افزود: با توجه به پايين بودن سرانه مصرف شير و لبنيات است با باور غلط چنين مطالبي دامن نزنند زيرا اين مسئله مشکلات زيادي را براي کشور به وجود خواهد آورد.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور ادامه داد: مصرف شیر و لبنیات ۲۵ درصد از سرانه ای که بايد باشد و اين به معناي آن است که در آينده شاهد مشکلات استخواني و دنداني هستيم كه مردم و حوزه سلامت بايد هزينه گزافي را در خدمات دندان پزشكي و درماني متحمل شوند.
دکتر شانه ساز تاکید کرد: متخصصین و پزشکان و داروسازها و متخصصین تغذیه به ميدان ورود پيدا كنند و اطلاعات صحيح به مردم دهند و بگويند كه عدم مصرف لبنيات چه عوارضي در پي خواهد داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این اطمينان را به مردم مي دهم که هيچگونه نگراني در مصرف لبنيات وجود ندارد،گفت: مصرف لبنيات کشور يک چهارم متوسط جهاني است و اين رقم بايد ۴ تا ۵ برابر افزايش پيدا كند كه ما مشكل پوكي استخوان و عوارض ناشي از پروتئين و كلسيم موجود در لبنيات را نداشته باشيم.
وی با تاکید بر اینکه کارخانجات تولید کننده شير و لبنيات توسط معاونت هاي غذا و دارو كنترل مي شود، بيان كرد: ۱۶ نمونه را در همان روز كه خبر پخش شد در آزمايشگاه مرجع داشتيم هيچگونه مشكلي نداشتند و قابل مصرف بود و در استان مازندران نيز از ۲۰۰ نمونه هيچ مشكلي نداشته است.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور تاکید کرد: مصرف نکردن شیر عوارض بیشتري نسبت به خطراتي كه در رسانه ها مطرح شد براي فرد به وجود مي آورد و ما داريم خطر قطعي را مي پذيريم به دليل خطر احتمالي كه آيا چنين چيزي وجود داشته باشد.
دکتر شانه ساز با بیان اینکه در تامین نیاز کشور به داروهاي اساسي هيچ مشکلي وجود ندارد، گفت: ذخاير ما عليرغم همه شيطنت هايي كه دشمنان مردم انجام مي دهند كاملا قابل اعتماد است.
وی با بیان اینکه کیفيت دارو کيفيت بين المللي است، افزود: ضوابط و مقررات دارو بين المللي است و دارو ضوابط ملي ندارد و به اين دليل که داروهاي ايراني قيمت مناسب تري نسبت به مشابه خارجي دارد مردم به آن باور ندارند درحالي كه ما به دليل فشار كمتر به مردم دارو را با قيمت كمتر عرضه مي كنيم.
رئیس سازمان غذا و دارو کشور با تاکید براینکه همه داروها توسط دشمن رصد می شود، گفت: دشمنات اگر بتواند نمي گذارد دارو وارد کشور شود و دو سال است كه با اين شيطنت ها دست و پنجه نرم مي كنيم اما ذخاير دارويي ما در كشور بي سابقه است و به مردم اين اطمينان را مي دهم كه هيچگونه نگراني نداشته باشند .
گفتنی است در نشست امروز روسای دانشگاه ها و معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه يک کشور تفاهم‌نامه تفويض بخشي از اختيارات معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور به معاونت هاي استاني غذا و دارو تنفيذ شد .
دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست روساي دانشگاه ها و معاونين غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکي منطقه يک كشور با بيان اينكه بايد تنوع توليد محصولات را با توجه به ميزان قند و نمك افزايش داد، گفت: نوشابه يكي از محصولاتي است كه ميزان قند آن بسيار زياد است كه مي توان با تغيير استانداردهاي ميزان مصرف قند در آن علاوه بر كاهش ميزان مصرف شكر و صرفه جوئي ، تنوع محصولات را افزايش داد.
وی میزان مصرف قند و نمک را چالش مهم سلامت کشور برشمرد و افزود: در سالهای اخیر يکي از برنامه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي كاهش ميزان نمك و شكر در نان ها و شيرينيجات بود كه خوشبختانه اقدامات خوبي هم انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به بحث میزان سبوس در آرد انواع نان ها اشاره کرد و ادامه داد: باتوجه به افزایش قيمت سبوس و تغيير سليقه مردم شاهد افزايش مصرف نان سفيد در جامعه هستيم که مشکلاتي را براي مردم به وجود مي آورد بنابراين بايد به اين مسئله توجه جدي شود.
وی از تغییر استانداردهای ميزان سبوس در آرد انواع نان در توليدي ها و نانوائي هاي استان مازندران در سال جاري خبر داد.