همایش ستاد ورزشکاران علی اصغر یوسف نژاد کاندیدای مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندورود با حضور خانواده ورزش در تالار ماه و ستاره ساری برگزار شد.