همایش شوراهای آموزش و پرورش مازندران در اردوگاه شهدای دانش‌آموز شهرستان ساری برگزار شد.

تربیت درست نسل آینده نیاز به خرد و دارایی جمعی دارد

 (پانا) – مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران نیکزاد تربیت درست نسل آینده را مهمترین وظیفه نظام تعلیم و تربیت دانست و تأکید کرد که برای موفقیت در این رسالت نیاز به به‌کارگیری خرد و دارایی جمعی است.

عسکری نیکزاد در همایش شوراهای آموزش‌وپرورش مازندران که امروز در اردوگاه شهدای دانش‌آموز شهرستان ساری برگزار شد، با اشاره به تصویب قانون شورای آموزش‌وپرورش در سال ۷۲، از اهداف تصویب آن، تفویض اختیار و تمرکززدایی و جذب مشارکت و نظارت مردمی و بهره‌گیری از امکانات بخش خصوصی، عمومی و دولتی را برشمرد.

او تأکید کرد که مشارکت در آموزش‌وپرورش یک ضرورت است و یک انتخاب نیست: «زیرا جامعه تقاضای آموزش باکیفیت دارد و از طرفی دولت و آموزش‌وپرورش در منابع محدود دارد و انتظارات به‌جای در مقابل کمبود منابع مالی و انسانی قرار دارد.»

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران بر ضرورت مدیریت عالمانه منابع مالی و انسانی تأکید کرد و ادامه داد: «بهترین جلوه‌ی آن شورای آموزش و پرورش اس که از هدررفت منابع مالی و انسانی جلوگیری می‌کند.»

نیکزاد گفت: «آموزش‌و‌پرورش از همه گروه‌ها و دستگاه‌ها با رعایت قوانین دعوت به همکاری می‌کند.»

او به تحقق مشارکت مردمی و عدالت آموزشی و عدم وابستگی آموز و مدرسه به اعتبارات دولتی با تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد:«آموزش‌وپرورش اگر به اقتصاد پایارربرسد، با نوسانات آسیب جدی نمی‌بیند.»

نیکزاد تربیت درست نسل آینده را مهمترین وظیفه نظام تعلیم و تربیت دانست و تأکید کرد که برای موفقیت در این رسالت نیاز به به‌کارگیری خرد و دارایی جمعی است.

مدیرکل آموزش‌وپررش با رد مدیریت آموزش‌وپرورش فقط از طریق وزارت آموزش‌وپرورش یا قوه مجریه، گفت: «آموزش‌وپرورش باید تبدیل به یک نهاد حاکمیتی شود زیرا دغدغه ملی است و تمامی افراد و دستگاه‌ها متأثر از آموزش و پرورش هستند.»

نیکزاد تأکید کرد:«وظیفه همگانی این است که در آموزش‌وپرورش دخالت و نظارت داشته باشند و حق آنان است زیرا هم در ارتقای عدل آموزشی و کیفیت آموزشی و هم احساس تعلق و مسئولیت مردم به نظام تعلیم و تربیت ایجاد می‌کند.»