همایش شوراهای برتر دانش اموزی کشور در اردوگاه میرزا کوچک‌خان رامسر

 همایش سه روزه شوراهای ترتر داختران دانش آموز سراسر کشور در اردوگاه میرزا کوچک خان شهرستان رامسر به کار خود پایان داد.