مادران عاشورایی شهرستان قائم‌شهر همراه با کودکان خود با سربند یا علی‌اصغر(ع) در مراسمشیرخوارگان حسینی شرکت و باری دیگر با امام حسین(ع) و 6ماهه شهیدش تجدید بیعت کردند.