همایش مادران و خانواده  با موضوع”چگونه میتوایم تا 80سالگی سالم بمانیم” با همکاری هیات ورزش همگانی های استان مازندران و شهرستان ساری ،اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان ساری و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران و معاونت اجتماعی فرمانداری مرکزاستان در ساری برگزار شد.