به گزارش روابط عمومی مدیریت حج وزیارت استان مازندران به همت نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری و مدیریت حج وزیارت استان مازندران همایش آموزشی اعمال و مناسک زائران حج تمتع استان مازندران در سالن سیدرسول حسینی شهرستان ساری برگزار شد