همایش هنرمندان نقاشی با موضوع دفاع مقدس درحسینیه وداع مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران در ساری برگزار شد و هنرمندان ساروی آثار خود را به نمایش گذاشتند.