همایش انجمن موتورسواری و اتومبیل رانی هیات ورزش های کارگری در مجموعه ورزشی شهدای کارگری شهرستان ساری برگزار شد.

 لازم به ذکر است حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران از این همایش بازدید کرد