گردهمایی پرشور ،حامیان دکتر عالیه زمانی در مسجد شکوهی ساری برگزار شد.

عزت‌ عالی تاریخی شد

به گزارش ،مازندمجلس امشب مسجد شکوهی راهبند شاهد دو اتفاق بی‌نظیر در یکی از تاریخی‌ترین شب‌های خود بود. اولین اتفاق هم صدایی و وحدت مردان و زنانی بود که از سراسر شهرستان‌های ساری و میاندورود و روستاهای هنجوار برای اعلام حمایت از عالیه زمانی دور هم جمع شده بودند. دومین حادثه و رخداد بی‌نظیر امشب خروش و غریو و فریاد زنان و مردانی بود که در حمایت از عالیه زمانی برای مبارزه با فساد به پا خواسته بودند.

صدای عالیه زمانی امشب صدای خروش یک بانوی مازندرانی بود. او با شهامت و صداقتی مادرانه از فسادها از فرصت طلبی‌ها و از مافیا سخن گفت.
امشب عالیه زمانی به خوبی نشان داد که می‌تواند صدای مردم این شهر و صدای مردم استان و صدای مردم زجر کشیده ایران باشد.

امشب عالیه زمانی در مسجد شکوهی ساری فقط صدای زنان نبود. او مادرانه صدای تمام زنان و مردان این سرزمین بود که سالیان دراز است صدا در گلویشان شکسته است. امشب عالیه زمانی مادری بود با فریادی رسا بر سر فاسدان و دغل بازان و تاجران سیاست و ریاکاران و مزوران.

عالیه زمانی امشب ثابت کرد که می تواند جای خالی بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله شجاعی و مرحوم عزت‌الله دامادی و مرحوم سلیم بهرامی را پُر کند.

عالیه زمانی امشب کار را تمام کرد. بایستی به افتخار این بانوی شجاع و برای این اولین بانوی نماینده این شهر و استان به پا خیزیم‌. عالیه زمانی امشب در مسجد شکوهی عزت را به ساری و میاندورود بازگرداند‌.