همایش پیاده روی خانوادگی بازنشستگان نیروهای مسلح مازندران به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت و میلاد نبی اکرم (ص) به همت اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان مازندران در بوستان ملل ساری برگزار شد.