همایش یاوران انقلاب با حضور دانش‌آموزان عضو تشکیلات پیشتازان سازمان دانش‌آموزی ناحیه دو ساری برگزار شد.