ورزش صبحگاهی کارکنان استانداری مازندران با حضورمعاونان و مدیران استاندار با شعار امید اجتماعی به همکاری اداره کل ورزش و جوانان و هیات ورزش های همگانی استان  در محوطه عمارت استانداری برگزار شد.