چهره بازار ساری در روز های ماسک و کرونا….

این روزهای ساری مانند هفته های گذشته نیست، شهر دیگر آرام نیست و شبها بدون تردد خودرو ها سپری نمی شود، دورهمی های خانوادگی و شبانه دوباره جان گرفته است که این کارها شاید وضعیت قرمز را تثبیت کند.

شلوغی بازارها به حدی است که شاید باورمان نشود کرونا همچنان وجود دارد، اما ماسک هایی که بر صورت مردم مشاهده می شود این باور را تداعی می کند که ویروس هنوز از بین نرفته است.

اما چرا مردم تا این اندازه نسبت به کرونا ساده انگاری دارند، اعمال محدودیت ها و تعطیلی اصناف حدود یک ماه به خوبی پیش رفت و نتیجه آن و تغییر شرایط قرمز به نارنجی امید را در دل همه ما زنده کرد،
اما اکنون شلوغی بازار نشانه خوبی نیست
همچنین در بحث اصناف نیز با وجود همه مشکلات اقتصادی، بازاریان به سلامت مردم احترام گذاشتند و تلاش کردند که فروشگاه های خود را بسته نگه دارند و سلامت مردم را بر کسب و کار خود ارجح بدانند.
در این روزهایی که وضعیت ساری قرمز است مشاهدات ما در سطح بازارهای مرکزی شهر بیانگر آن است که خیابان ها شلوغ تر شده و بخشی از فروشگاه ها نیز در حالی که کرکره های مغازه را نیمه باز گذاشتند در صورت مراجعه مشتری خدمت ارائه می کنند.