ویژه برنامه هر مسجد، یک حقوقدان با دیدار رئیس کل دادگستری مازندران با مردم استان در مسجد علی بن موسی الرضا(ع)، بوستان ولایت شهرستان ساری برگزار شد