پارک ملل ساری در آستانه سال نو و یک روز پس از طغیان رودخانه تجن در اخرین روزهای زمستان صحنه غم انگیز برای ساروی ها بوجود آورد.