پارک جنگلی عباس آباد بهشهر با حضور دوستداران محیط زیست گروه “گلام و پارس” از زباله پاکسازی شد