پایان فصل صید در دریای خزر

عکاس( محمد سلطانی مجاوری) خبرگزاری فارس مازندران

فصل جاری صید ماهیان استخوانی دریای خزر از ۱۵ مهر ماه شروع شد و طبق تصمیم گیری شیلات ایران ۱۵ فروردین هم به پایان می‌رسد ولی صیادان می‌گویند خواستار تمدید فصل صید دستکم تا پایان فروردین ماه شدند.
صید ماهیان استخوانی دریایی به علت شروع فصل تخم‌ریزی آنها متوقف می‌شود تا ماهیان بارور گرفتار تور صیادان نشوند و دخایر ماهیان دریایی هم آسیب نبیند. همه ساله با به صدا درآمدن نوای نوروزخوانی و فرا رسیدن بهار در مازندران ، فصل کوچ ماهیان استخوانی از دریای خزر به رودخانه‌ها برای تخم‌ریزی فرا می‌رسد، اگرچه سوابق یک دهه گذشته نشان
می‌دهد شیلات ایران گاهی تا ۱۵ اردیبهشت هم فصل صید و صیادی را تمدید کرده است.

طبق قانون طبیعت، تخم‌ریزی ماهیان مولد در رودخانه‌ها و بازگشت‌شان به دریا حدود یک ماه
زمان می‌برد. این ماهیان در مناطق امن اقدام به تخم‌ریزی می‌کنند و بچه ماهیانی که از تخم ها بیرونی می‌آیند در فاصله حدود ۴۵ روز پس از رسیدن به وزن یک تا دو گرمی به سمت دریا می‌روند.