پایش محله‌ای کرونا طرح سردار شهید سلیمانی در آمل

غربالگری محله به محله کرونا در طرح شهید سلیمانی در آمل در حال اجرا است.
به گزارش بلاغ، طرح «شهید حاج قاسم سلیمانی»، با هدف بیماریابی فعال، قرنطینه و آموزش همگانی، برای مهار کرونا در استان‌های مختلف درحال اجراست.