پاییز دریاچه “چورت” ساری پایتخت گردشگری اکو در 2022

دریاچه «چورِت» نزدیک روستایی به این نام واقع شده است و از این رو آن را دریاچه چورت می نامند.

این دریاچه‌ی جوان، قریب به صد سال پیش متولد شده است.

زلزله و رانش زمین در سال ۱۳۱۸ خورشیدی مسیر دریا شدن را بر چشمه ها می بندد.

اما چشمه ها پشت تلی از خاک، دریاچه‌ای به غایت زیبا می شوند و در میان کوه‌های اخرایی و تاش‌هایی از هزارها رنگ پاییزی یکی از بدیع ترین جاذبه‌های گردشگری و طبیعت‌گردی استان مازندران را به‌ وجود می‌آورند.

این دریاچه به وسعت ۲.۵ هکتار، در بخش چهاردانگه شهرستان ساری و در فاصله‌ی ۱۰ کیلومتری روستای چورت حدفاصل ساری تا کیاسر در استان مازندران واقع شده است.