پخت نان سنتی و خانگی در مناطق ییلاقی و روستایی مارندران رواج دارد.

بانوان روستایی مازندرانی در مناطق ییلاقی استان نان مورد نیاز خود را در تنورسر یا به گویش بومی «تَنیرسر» یا «تَندیر» که اغلب با چوب و گل ساخته می‌شود پخت کرده و این نان‌ها با شیر و زرده تخم مرغ و کنجد نیز آغشته می‌کنند.

نان‌های محلی به دو صورت «قرص نان و پنجه کش» تهیه می‌شود.