پخت و توزیع غذای نذری در بابل

تهیه و توزیع غذای نذری در مناطق محروم شهر بابل و برای اقشار آسیب پذیر به مناسبت شب‌های احیاء انجام شده است.
گفتنی است در این شهر تعداد حدود ۲۵۰۰ پُرس طبخ، بسته‌بندی و توزیع می‌شود. ادای نذر، نوعی اعلام و ترویج هویت است.
بسیاری از نذر دادن‌ها به شکل علنی و با حضور یا در فرآیند فعالیتی جمعی اتفاق می‌افتد. این فعالیت دسته جمعی حاکی از آن است که فرد یا افراد نذر کننده به یک نظام اعتقادی تعلق قلبی عمیقی دارند، چرا که داوطلبانه و با ازخودگذشتگی چیزی را به شکرانه، هدیه می‌کنند.
توزیع غذا، یکی از ملزومات برگزاری شایسته آیین‌های دینی است.