پرواز پاراگلایدر ها بر فراز آسمان روستای سرکت ساری

روستای سرکت(SARKAT )در بخش کلیجانرستاق، واقع در جنوب شهرستان ساری، و دربخش شرقی مسیر جاده ساری به کیاسر وهمجوار با رود خانه تجن می باشد.

روستا از طرف شمال به روستای گرمستان، از جنوب به روستای گلورد، از شرق به جنگل های مشترک با روستا های شبکلا و رودبارکلا و از سمت غرب به رودخانه تجن، جاده ساری-کیاسر و در نهایت به روستای امره منتهی می شود.

فاصله مرکز روستا تا مرکز شهرستان نزدیک به 25 کیلومتر و مسیر ارتباطی آن نیز از طریق جاده ساری به کیاسر می باشد.