پرورش قرقاول در زیراب سوادکوه

عکاس (حوا احمدی) خبرگزاری مهر

جوان سوادکوهی با حمایت پدر جانباز خود با هدف اشتغال و کارآفرینی اقدام به ایجاد مزرعه پرورش قرقاول در زیر آب سوادکوه کرده است.

مجموعه پرورش قرقاول، از ۷۵۰ متر سوله و ۱۵۰۰ متری مزرعه پرورش سبزیجات برای خوراک پرندگان تشکیل شده است.

حدود ۱۵۰۰ قرقاول گوشتی و ۵۰۰ قرقاول مولد در این مجموعه نگهداری می‌شود.

سوادکوه به دلیل وجود پرندگان قرقاول در جنگل‌های خود که نشان از سازگاری این پرندگان با این محیط بوده، منطقه مناسبی برای پرورش قرقاول است.

در این مجموعه ۳ نوع قرقاول آمریکایی و پاکستانی و هلندی، از نوع گوشتی و تزئینی نگهداری می‌شود.

جوجه کشی و فروش جوجه‌های یک روزه و بالاتر به بازار و صادرات انجام می‌گیرد.