با توجه به شیوع کرونا بسیاری از مشاغل فعالیت‌های خود را از سر گرفتند و کشاورزان مکزیکی در گلخانه‌های خود مشغول پرورش انواع گل‌ها و توزیع آن‌ها در بازار گل هستند.