جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در حالی برگزار شد که اعضای شورای اسلامی شهر ساری خواستار تعیین تکلیف رانندگان استیجاری شدند.

علیجان شمشیربند، رئیس شورای اسلامی شهر ساری در این نشست با اشاره به جابجایی مدیران شهری در دوران مدیریت جدید شهردار ساری، اظهار داشت: امیدواریم این انتصابات جدید سبب گشایش فعالیت‌ها در حوزه شهری و شوراها شود.

وی افزود: شهردار جدید ساری نسبت به تسریع در تکمیل پروژه‌های بزرگی نظیر زباله‌سوز ساری اقدام تا مشکل زباله شهر ساری رفع شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه احداث پل کابلی ساری باید تسریع شود، تصریح کرد: بوستان بانوان ساری از اقدامات نیمه‌تمام شهرداری ساری بوده که باید پیگیری جدی در زمینه تکمیل این پروژه باید صورت گیرد.

شمشیربند با بیان اینکه وضعیت آسفالت خیابان‌های ساری نامناسب است، افزود: شهردار ساری نسبت به تقویت نهضت آسفالت در سطح شهر ساری مرکز مازندران اقدام کند.

وی با اعلام اینکه شورای اسلامی شهر ساری در جابجایی مدیران شهرداری ساری حق دخالت ندارد ولی شهردار مشورت اعضای شورا را گوش کرده است، گفت: شهردار ساری در عزل و نصب مدیران شهرداری تحت تاثیر گروه‌ها و افکار اشخاص خاص قرار نمی‌گیرد.

فرامرز نقیبی، عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه 140 راننده استیجاری شهرداری ساری چهار ماه گذشته حقوق خود را دریافت نمی‌کنند، اظهار داشت: شهرداری ساری نسبت به تعیین تکلیف این رانندگان اقدام کند تا مشکل این قشر زحمتکش لحاظ شود.

نقیبی با اشاره به کارکرد نامناسب فعالیت شورایی، اظهار داشت: شورای اسلامی شهرها با هدف رفع و گره‌گشایی مشکلات مردمی تشکیل شده ولی در شرایطی که شورا نمی‌تواند کارگشا برای مشکلات مردم باشد ایکاش تشکیل نشده بود.

تعبییه پارک سوار در راستای رفع معضل ترافیک شهری

عباس نجاریان، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز با بیان اینکه دفتر فنی شهرداری برنامه زمان‌بندی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی شهری ساری صورت دهد، تصریح کرد: شهردار ساری نیز نسبت به تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی شهرداری ساری اقدام کند.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌ها در شهرداری ساری نظیر ابن شهرآشوب در پیشانی شهر قرار دارد، افزود: شهرداری ساری نسبت به اولویت بندی و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه کاره برنامه‌ریزی کند.

نجاریان با اشاره به اینکه عدم ساماندهی خودروهای مسافربر نظیر اتوبوس، مینی بوس و سواری سبب ترافیک شدید در هسته مرکزی شهر ساری شده است، تصریح کرد: باید نسبت به ساماندهی این خودروها در قالب تعبیه پارک سوار اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه عملیات عمرانی در سطح شهر ساری نباید نیمه‌کاره رها شود، افزود: زمان بندی مناسب برای لکه‌گیری سطح شهر ساری لحاظ شود.

انتقاد از بی نظمی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی در شورای شهر

سید علی آقامیری، عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز با انتقاد از بی نظمی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی برخی اعضای شورای اسلامی شهر، گفت: در چند سال اخیر که در شورای اسلامی شهر ساری عضو شده هنوز برنامه مدون و طرح اساسی از سوی اعضای شورای اسلامی شهر برای رفع مشکلات شهر، ورود سرمایه‌گذار صورت نگرفته است. شورای اسلامی شهر در آبادی و تخریب شهر ساری نقش آفرین هستند.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر ساری جایگاه اساسی در ارتقا نهاد مدنی شهری باید داشته باشند، افزود: سطح شورای اسلامی شهر ساری بسیار پایین آمده و صرفا موضوعات کوچه و بازاری در آن مطرح می‌شود.

آقامیری با اشاره به اینکه ساکنان روستاهای الحاقی تبدیل به شهر خودشان مشتاق تبدیل به شهر داشته و اکنون پشیمان از این اقدام هستند، تصریح کرد: متاسفانه حاشیه‌نشینی و بی توجهی به این روستاهای تازه الحاق شده عاید مردمان این مناطق شده استو

کوروش یوسفی، عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه نباید اعضای شورا یکدیگر را متهم به این کنند که در جابجایی نیروهای شهرداری دخالت دارند، افزود: اعضای شورای اسلامی شهر بهتر است برای توسعه شهری ساری تلاش کنند.

قاسم قاسمی، عضو کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به اینکه میزان حقوق دریافتی ماهانه رانندگان ناچیز بوده و این افراد باید ساماندهی شود، تصریح کرد: شهرداری نسبت به تعیین تکلیف رانندگان استیجاری شهرداری اقدام کند.