پنجمین برنامه “پویش فصل گرم کتاب” کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در بوستان آفتاب ساری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی برگزار شد