انتخابات پنجمین دوره مجمع هلال احمر شهرستان ساری در سالن هلال احمر برگزار شد

در این انتخابات حسن گلی ، میلاد تقوی،محسن جواهریان و عارف علیپور  و همچنین در بازرسی سینا مرزبان توانستند با کسب بیشترین آرا عضو شورای اجرایی هلال احمر شوند.