پنجمین مراسم نکوداشت هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی “هنرماه” استان مازندران در شهرستان بابلسر برگزار شد