پویش ملی مشق احسان در مازندران

عکاس( ارسالی) صداوسیمای مرکز مازندران

 

پویش ملی مشق احسان در مازندران اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران،ستاد اجرایی فرمان امام با همکاری گروه‌های جهادی آموزشی در طرح پویش ملی مشق احسان بیش از ۷ هزار بسته نوشت افزار شامل کیف، خودکار، دفتر و دیگر لوازم به ارزش هر بسته ۱۸۰ هزار تومان بین دانش آموزان کم برخوردار مازندران توزیع کرده است.

تعداد ۳۰ غرفه در ۲۲ شهرستان مازندران نیز برای این پویش تشکیل شده بود که از سوی گروه‌های جهادی آموزشی مدیریت شد.