پیاده روی خانوادگی شهر فریم باحضور کاروان و خادمین امام رضا(ع) با پرچم سبز متبرک به گنبد طلایی برگزار شد و در پایان به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.