img_6722copy_800 img_6755copy_800 img_6857copy_800 img_6868copy_800 img_6901copy_800 img_6943copy_800 img_6960copy_800 img_7029copy_800 img_7038copy_800 img_7042copy_800 img_7172copy_800 img_7182copy_800 img_7203copy_800 img_7244copy_800 img_7259copy_800 img_7282copy_800 img_7293copy_800 img_7322copy_800 img_7366copy_800 img_7398copy_800 img_7402copy_800 img_7403copy_800 0h1a0722_800 0h1a0736_800 0h1a0793_800 0h1a0817_800 0h1a1016_800 0h1a1032_800 0h1a1071_800 0h1a1165_800 0h1a1178_800 0h1a1218_800 0h1a1223_800 0h1a1228_800 0h1a1247_800 0h1a1254_800 0h1a1280_800 0h1a1312_800 0h1a1362_800 0h1a1479_800 0h1a1483_800 0h1a1505_800 0h1a1527_800 0h1a1548_800

تیم عمران شهرداری ساری در هفته اول رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور مقابل کاله آمل به پیروزی 3 بر یک دست یافت.