مشاغل فراموش شده؛ «چاربیداری» در مازندران

عکاس( احسان فضلی اصانلو) خبرگزاری ایرنا

 

 چاربیدار به کسی گفته می شود که در گذشته با استفاده از یک یا چند چهارپا کالاها و وسایل مورد نیاز روستاییان را که به خاطر مسیرهای سخت جنگلی و کوهستانی توان یا فرصت کافی برای رفتن به شهر نداشنتد، به دست آنها می رساندند.

در معنایی دیگر، چاربدار یا چاربیداران به کسانی گفته می شود که به همراه چند قاطر به دل جنگل های مازندران رفته و آن دسته از درخت هایی را که از قبل توسط مهندسین جنگل یا اداره جنگل بانی انتخاب و علامت گذاری شده، قطع می کرده و بخاطر هموار نبودن مسیر جنگل و کوهستان برای ماشین ها، الوار را با قاطر از جنگل خارج می کردند که این کار با مشکلات بسیاری همراه بود.چاربیداری شغلی اصیل در مازندران است که به خاطر قدمت و اصالتش با آداب و رسوم، ضرب المثل و ترانه و موسیقی این استان به شدت در آمیخته است.