نخستین مرحله از چهاردهمین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری استان دررشته تایم تریل تیمی به مسافت 10 کیلومتر به میزبانی هیات دوچرخه سواری ساری برگزار شد که در این دوره از مسابقات 6 تیم از سراسر استان شرکت کردند که تیم پلیس مازندران الف با زمان 14:40:440 در جایگاه اول و تیم پلیس مازندران ب با زمان 15:07:230 در جایگاه دوم و تیم آرش بابل با زمان 15:19:963 در جایگاه سوم قرار گرفتند.