چهارمین همایش سازندگان مسکن ساری

عکاس (خلیل دردانه ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

چهارمین همایش سازندگان مسکن ساری با توجه به شرایط کنونی و صیانت از جایگاه ارزشمند صنف انبوه سازان و حمایت از صنعت ساختمان و بخش تولید مسکن بعنوان بخش خصوصی در رستوران و تالار قصر برگزار شد.
این جلسه  بادستور کار، گزارش کار و عملکرد نمایندگان گروه سازندگان از زمان آغاز به کار تا بحال، معرفی و رای گیری اعضای داوطلب به تعداد ۹ نفر بعنوان نمایندگان گروه جهت پیگیری مطالبات اعضای گروه، تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه جهت ارائه به شهرداری بابت نحوه برگزاری کمیسیون ماده صد و مشکلات سازندگان و بحث و تبادل نظر راجع به تشکیل انجمن …. برگزار شد.