چهارمین یادواره ۱۸ تن از شهدای منطقه بخش هشت ساری با حضور فرماندار مرکز استان و با سخنرانی سردار باقرزاده برگزار شد.