چهلمین سالگرد تاسیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مازندران با عنوان “عهد وفا” در سالن ارشاد ساری برگزار شد.