2248178_amirali-razzaghi-9 2248179_amirali-razzaghi-8 2248180_amirali-razzaghi-11 2248181_amirali-razzaghi-4 2248182_amirali-razzaghi-7 2248183_amirali-razzaghi-2 2248184_amirali-razzaghi-13 2248185_amirali-razzaghi-17 2248186_amirali-razzaghi-24 2248187_amirali-razzaghi-18 2248188_amirali-razzaghi-29 2248190_amirali-razzaghi-30 2248191_amirali-razzaghi-41 2248192_amirali-razzaghi-31 2248193_amirali-razzaghi-45 2248194_amirali-razzaghi-33 2248195_amirali-razzaghi-43

کاخ سلطنتی رامسر یا کاخ مرمر یکی از نفیس‌ترین آثار دوران پهلوی در شمال ایران است. این کاخ به دستور رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۶ به بهره‌برداری رسید و تا انقلاب سال ۱۳۵۷ به عنوان اقامتگاه خانواده پادشاهی استفاده می‌شد. ساختمان کاخ در میان باغی به مساحت ۶۰۰۰۰ متر قرار دارد که اولین نهال‌های مرکبات اصلاح شده و گیاهان تزیینی نایاب در این باغ کاشته شده‌است و یکی از جالب‌ترین و متنوع‌ترین باغ‌های ایران است.