کارآفرینی جهادی برای بانوان سرپرست خانوار

 عکاس(مهرداد محمدی) پایگاه خبری بلاغ مازندران
بانوان سرپرست خانوار و بدسرپرست در امامزاده ابراهیم شهرستان آمل به همت قرارگاه جهادی امام رضا(ع) با آموختن خیاطی و سوزن دوزی چرخ اقتصاد زندگی خود را به چرخش درآوردند.
به گزارش بلاغ، با همت والای بانوان گروه جهادی امام رضا(ع) و با هدف اشتغال زایی و جهش تولید،بانوان بدسرپرست و سرپرست خانوار در امامزاده ابراهیم شهرستان آمل با آموختن حرفه خیاطی و سوزن دوزی توسط مربیان این تیم جهادی، چرخ اقتصاد خانواده خود را به چرخش درآوردند.