کاروان سلامت خیریه “همت عالی” در روستای کسوت ساری

عکاس (دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

در آخرین روزهای فصل پاییز ،یکصد و هفتادو پنجمین برنامه جهادی کاروان سلامت خیریه “همت عالی مازندران” در روستای” کسوت” بخش چهاردانگه شهرستان ساری برگزار شد.