کاروان سلامت خیریه “همت عالی” در روستای “تجن لته” میاندورود

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

یکصد و هفتادو ششمین برنامه جهادی کاروان سلامت خیریه همت عالی مازندران درروستای تجن لته بخش گهرباران شهرستان میاندورود برگزار شد