هشتادوششمین برنامه کاروان سلامت”خیریه همت عالی مازندران” هزمان با روز جهانی کارگر در حسینیه چهاردانگه ایهای شهرستان ساری با همکاری هیات مدیره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی، جهت بزرگداشت مقام کارگر، بیش از ۸۰۰ ویزیت تخصصی وفوق تخصصی را به کارگران پرتلاش و خانواده های آنان، هدیه نمود.