هشتادو نهمین برنامه جهادی کاروان سلامت خیریه همت عالی مازندران برای اهالی شریف روستاهای پاشاکلا ، سادات محله به میزبانی روستای حاجی کلای شهرستان ساری با ارائه بیش از ۳۰۰ ویزیت تخصصی وفوق تخصصی همراه با داروی رایگان برگزار شد