هشتادوچهارمین برنامه جهادی کاروان سلامت خیریه همت عالی مازندران برای اهالی شریف روستاهای مفتی کلا ، آبکسر ، علی کتی و آغورکش شهرستان ساری با ارائه بیش از ۴۰۰ ویزیت تخصصی ،خدمات متنوع دندانپزشکی همراه با داروی رایگان برگزار شد