هشتادو هفتمین برنامه جهادی کاروان سلامت خیریه همت عالی مازندران روستای گله کلای شهرستان ساری با ارائه بیش از ۴۰۰ ویزیت تخصصی وفوق تخصصی همراه با داروی رایگان برگزار  شد