کاروان شادی ویژه عید غدیر در قائم شهر

 به مناسبت روز عید غدیر کاروان شادی خانوادگی با خودروهای شخصی در خیابان های قائم شهر برگزار شد