کاروان شادی غدیر در شهر پل سفید بمناسبت فرارسیدن عید غدیر خم با رعایت موارد بهداشتی به راه افتاد.