کارگاه آموزشی و توانمدسازی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) استان مازندران با حضور سرهنگ رضایی جانشین فرماندهی سپاه کربلا استان مازندران،دکتر گودرزی جانشین مرکز اندیشه و همفکری راهبردی سازمان بسیج (ماهر) کشور و دکترهادیانی رئیس دانشگتاه آزاد واحد قائم شهر در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.